Skupština je najviše tijelo upravljanja Komorom, a sačinjavaju je predstavnici članova Komore.

Skupština ima 25 članova.

U Skupštini mora biti osigurana razmjerna teritorijalna, brojčana  i strukovna zastupljenost članova Komore.

Izbor predstavnika u Skupštinu obavljaju udruženja obrtnika vodeći računa o brojčanoj, strukovnoj i teritorijalnoj zastupljenosti članova.

Skupština:

1. donosi:

 • Statut
 • program rada,
 • financijski proračun Komore,
 • pravilnik o materijalno-financijskom poslovanju,
 • odluku o raspisivanju i provođenju izbora,
 • poslovnik o radu Skupštine,
 • pravilnik o priznanjima Komore, te
 • ostale akte koji nisu u nadležnosti Upravnog odbora i drugih tijela Komore,

 

2. utvrđuje teritorijalni obuhvat udruženja obrtnika u spornim slučajevima,


3. odobrava:

 • godišnje izvješće o radu i
 • godišnji obračun (završni račun) Komore,

 
4. sudjeluje u usklađivanju politike financiranja jedinstvenog komorskog sustava,


5. odlučuje o:

 • najznačajnijim pitanjima razvoja obrtništva,
 • kupnji nekretnina i raspolaganju nepokretnom imovinom Komore
 • odlučuje o osnivanju pravnih osoba za izvršavanje zadataka Komore u vlasništvu ili suvlasništvu Komore i osnivanju zaklada i fondacija


6. usklađuje rad udruženja obrtnika, a u slučajevima kad ne funkcioniraju tijela udruženja   obrtnika dužna je pokrenuti postupak i organizirati njihov rad,


7. imenuje i razrješava:

 • predsjednika Komore,
 • 4 potpredsjednika Komore,
 • članove Upravnog odbora,
 • članove Nadzornog odbora,


8. bira i opoziva predstavnike u Skupštini Hrvatske obrtničke komore,


9. odlučuje o drugim pitanjima iz svoje nadležnosti.

 
SKUPŠTINA:

REDNI BR. IME I PREZIME UDRUŽENJE OBRTNIKA
 1.  ALEKSANDAR VOLARIĆ  Cres-Lošinj
 2.  DANIJEL KUČICA  Cres-Lošinj
 3.  DEAN BARAC  Crikvenica
4.  MERI VUJNOVIĆ  Crikvenica
 5.  VESNA KOVAČ  Čabar
6.  GORAN RAČKI  Delnice
7.  ŽELJKO JURANIĆ  Krk
8.  ANDREJ ZUPAN  Krk
9.  RUAIDA KRŠLAK  Krk
10.  NIKOLA HRŽIĆ  Krk
11.  IRENA RUBČIĆ  Novi Vinodolski
12.  JOSIP DEDIĆ  Opatija
13.  MAURICIO POČEKAJ  Opatija
14.  IGOR STANGER  Opatija
15.  DAMIR PIJAŽA-MIKELIĆ  Rab
16.  DENIS PENDE  Rijeka
17. ZVONKO JURKOVIĆ  
18.  MARKO KRIŽIĆ  Rijeka
19.  DŽEVAD OSOJKIĆ  Rijeka
20.  MOMIR ČIČA  Rijeka
21.  BOJAN JAPEL  Rijeka
22.  IVAN PERADENIĆ  Rijeka
23.  MARTIN JERBIĆ  Viškovo-Kastav-Klana-Jelenje
24.  IVANA RAC  Viškovo-Kastav-Klana-Jelenje
25.  TATJANA KUŠIĆ  Vrbovsko