Skupština je najviše tijelo upravljanja Komorom, a sačinjavaju je predstavnici članova Komore.

Skupština ima 25 članova.

U Skupštini mora biti osigurana razmjerna teritorijalna, brojčana  i strukovna zastupljenost članova Komore.

Izbor predstavnika u Skupštinu obavljaju udruženja obrtnika vodeći računa o brojčanoj, strukovnoj i teritorijalnoj zastupljenosti članova.

Skupština:

1. donosi:

 • Statut
 • program rada,
 • financijski proračun Komore,
 • pravilnik o materijalno-financijskom poslovanju,
 • odluku o raspisivanju i provođenju izbora,
 • poslovnik o radu Skupštine,
 • pravilnik o priznanjima Komore, te
 • ostale akte koji nisu u nadležnosti Upravnog odbora i drugih tijela Komore,

 

2. utvrđuje teritorijalni obuhvat udruženja obrtnika u spornim slučajevima,


3. odobrava:

 • godišnje izvješće o radu i
 • godišnji obračun (završni račun) Komore,

 
4. sudjeluje u usklađivanju politike financiranja jedinstvenog komorskog sustava,


5. odlučuje o:

 • najznačajnijim pitanjima razvoja obrtništva,
 • kupnji nekretnina i raspolaganju nepokretnom imovinom Komore
 • odlučuje o osnivanju pravnih osoba za izvršavanje zadataka Komore u vlasništvu ili suvlasništvu Komore i osnivanju zaklada i fondacija


6. usklađuje rad udruženja obrtnika, a u slučajevima kad ne funkcioniraju tijela udruženja   obrtnika dužna je pokrenuti postupak i organizirati njihov rad,


7. imenuje i razrješava:

 • predsjednika Komore,
 • 4 potpredsjednika Komore,
 • članove Upravnog odbora,
 • članove Nadzornog odbora,


8. bira i opoziva predstavnike u Skupštini Hrvatske obrtničke komore,


9. odlučuje o drugim pitanjima iz svoje nadležnosti.

 
SKUPŠTINA:

REDNI BR. IME I PREZIME UDRUŽENJE OBRTNIKA
 1. ALEKSANDAR VOLARIĆ Cres-Lošinj
 2. DANIJEL KUČICA Cres-Lošinj
 3. KRISTIJAN KOŠČIĆ Crikvenica
4. DIVNA BLEHA Crikvenica
 5. VESNA KOVAČ Delnice
6. GORAN RAČKI Delnice
7. RUAIDA KRŠLAK Krk
8. VANESA HRŽIĆ Krk
9. ANTUN HUIS Krk
10. JADRANKA VUKELIĆ-BRKLJAČA Novi Vinodolski
11. ROBERT STANIĆ Opatija
12. MAURICIO POČEKAJ Opatija
13. VJEKOSLAV GALOVIĆ Opatija
14. DAMIR PIJAŽA-MIKELIĆ Rab
15. GORAN ĆUK Rab
16. IVICA ZBAŠNIK Rijeka
17. MARKO KRIŽIĆ Rijeka
18. ŽELJKO ILIČIĆ Rijeka
19. MOMIR ČIĆA Rijeka
20. SNJEŽANA BUHA ŠEBELJA Rijeka
21. ŽANA JURLINA Rijeka
22. BOJAN JAPEL Rijeka
23. MARTIN JERBIĆ V-K-K-J
24. MARINA VRANJEŠ V-K-K-J
25. TATJANA KUŠIĆ Vrbovsko