Hrvatska obrtnička komora ove godine organizira tradicionalni, jubilarni, dvadeseti po redu Susret ribara koji će se održati u Šibeniku,  29. i  30. listopada 2015. godine (Solaris Hotel „Ivan“).

Domaćin 20. Susreta ribara je Obrtnička komora Šibensko-kninske županije.

Na 20. Susretu ribara, kroz stručna izlaganja i raspravu, razmotrit će se niz tema koje su značajne za ribarski sektor :

  • Uvodno izlaganje predsjednika Ceha za ribarstvo i akvakulturu HOK-a
  • Aktualno stanje i perspektive hrvatskog ribarstva
  • Ribarstvo i marikultura u Šibensko-kninskoj županiji
  • Operativni program za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. godine
  • 20. jubilarni Susret ribara i osvrt na 1. Susret ribara, te na sve do sada održane tradicionalne Susrete ribara kroz proteklih 20 godina
  • Planovi upravljanja u ribarstvu
  • Problematika iskrcajnih mjesta za ribarska plovila
  • Stanje resursa u Jadranskom moru
  • Marikultura u Republici Hrvatskoj
  • Inspekcijski nadzor u ribarstvu

Više na hok.hr