Održana prezentacija upisa u strukovna zanimanja i strukovne škole
Obrtnička komora PGŽ je u sklopu svojih promotivnih aktivnosti održala prezentaciju Pročitaj više...
Sastanak s direktorom 3.MAJ-a - Tema: višemjesečno neplaćanje računa
Temeljem upozorenja većeg broja članova obrtnika, kooperanata brodogradilišta 3.MAJ u Rijeci Pročitaj više...
Info-dan o naukovanju okupio 60 poslodavaca u Art kinu
Nakon prvoga koji je održan u Splitu prije mjesec dana, drugi Info-dan o naukovanju Pročitaj više...
Predstavljen projekt Zajednička nabava HOK ZNA
U Obrtničkoj komori Primorsko-goranske županije u Rijeci održana je medijska prezentacija projekta Hrvatske obrtničke komore Pročitaj više...
INA novi partner u projektu |dq|Zajednička nabava – HOK ZNA|dq|
Svečanim potpisivanjem Sporazuma, definirana je suradnja Hrvatske obrtničke komore i INA - Industrija nafte... Pročitaj više...
ZAJEDNIČKA NABAVA – PROGRAM POGODNOSTI ZA OBRTNIKE
Zajednička nabava - Program pogodnosti za obrtnike! Pročitaj više...

Obavještavamo Vas da je u Narodnim novinama 12/2019 objavljen Pravilnik o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika.

Pravo na povrat dijela trošarine za dizelsko gorivo imaju osobe registrirane za komercijalni prijevoz robe i putnika sa sjedištem na području Europske unije i koji su upisani u registar korisnika prava na povrat plaćene trošarine.

 

REGISTAR KORISNIKA

Pravo na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika kupljeno bezgotovinskim oblikom plaćanja u Republici Hrvatskoj imaju osobe registrirane za komercijalni prijevoz robe i putnika sa sjedištem na području Europske unije i koji su upisani u registar korisnika prava na povrat plaćene trošarine.

Komercijalnim prijevozom se smatra:

– prijevoz robe za račun drugih ili za vlastiti račun, sa vlastitim ili unajmljenim kamionom ili kamionom s prikolicom ili poluprikolicom koji su registrirani i namijenjeni isključivo za cestovni prijevoz robe i imaju najveću dopuštenu ukupnu masu koja nije manja od 7,5 tona

– redoviti ili povremeni prijevoz putnika cestovnim vozilima kategorije M2 i M3 sukladno posebnim propisima o homologaciji vozila.

 

ZAHTJEVI ZA POVRAT TROŠARINA

Zahtjev za povrat trošarine može se podnijeti za: mjesečno razdoblje, tromjesečno razdoblje siječanj-ožujak, travanj-lipanj, srpanj–rujan te listopad-prosinac ili jednogodišnje razdoblje.

Pravo na povrat dijela plaćene trošarine ostvaruje se temeljem zahtjeva, koji se podnosi carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu.

Zahtjevu za povrat trošarine obvezno se prilažu:

  1. Račun o kupnji dizelskog goriva na području Republike Hrvatske koji sadrži podatke o broju računa i datumu kupnje, nazivu prodavatelja i adresu prodajnog mjesta, nazivu kupca-korisnika prava s pripadajućim OIB-om, količini kupljenog dizelskog goriva, registarskoj oznaci vozila za koje je nabavljeno dizelsko gorivo i podatak o bezgotovinskom načinu plaćanja
  2. preslika podataka o registraciji kamiona ili kamiona s prikolicom s najvećom dopuštenom masom od najmanje 7,5 tona nosivosti ili cestovnog vozila kategorije M2 ili M3
  3. Ako korisnik prava posjeduje interni servis za opskrbu gorivom dostavlja evidenciju o internoj opskrbi dizelskog goriva
  4. punomoć o zastupanju ako zahtjev podnosi opunomoćenik za financijsko zastupanje
  5. drugi dokazi koje Carinska uprava smatra potrebnim ovisno o okolnostima slučaja.

 

NAPOMENA

Pravo na povrat ostvaruje se samo za dizelsko gorivo nabavljeno nakon 1. siječnja 2019. godine.
U prilogu Vam dostavljamo obrazac za podnošenje prijave koji je sastavni dio Pravilnika.

Više detalja o povratu dijela trošarina možete pronaći u Narodnim novinama (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_02_12_241.html).

Obrazac za povrat trošarina