Samostalne djelatnosti - obveznici poreza na dohodak, za utvrđivanje primitaka i izdataka, primjenu poreznih olakšica te oporezivanje dohotka za 2015. godinu, primjenjuju odredbe nekoliko poreznih propisa.
To su odredbe:
- Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04. - 136/15.)
- Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05. – 137/15.)
- Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04. - 143/14.)
- Zakon o PDV-u (Nar. nov., br. 73/13. – 143/14.)
Osim navedenih propisa, Ministarstvo financija svake godine izdaje i „Uputu o sastavljanju i podnošenju godišnje porezne prijave obveznika poreza na dohodak i obračunavanje godišnjeg poreza na dohodak“.
Više o utvrđivanju godišnjeg dohotka od samostalne djelatnosti pišemo u nastavku. Više na hok.hr