Ministarstvo financija – Porezna uprava izdalo je „Uputu za sastavljanje prijave PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine“.
Podsjećamo sve obrtnike obveznike poreza na dodanu vrijednost da moraju u prijavi PDV-a koju podnose za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine napraviti sva usklađenja i ispravke za tu kalendarsku godinu.
Porezni obveznik prijavu PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja 2015. godine (prosinac 2015. ili posljednje tromjesečje 2015.) mora predati nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svome sjedištu odnosno prebivalištu putem elektroničkog portala Porezne uprave (e-porezna) najkasnije do 20. siječnja 2016. godine. Ako porezni obveznik prestaje s poslovanjem, obvezan je u prijavi PDV-a koju podnosi za posljednje razdoblje oporezivanja u kojem je poslovao napraviti sva usklađenja i ispravke do dana prestanka poslovanja. Više na hok.hr