Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dragutin Ranogajec i direktor Vision teama Zoran Janžek potpisali su 12. prosinca u Zagrebu Ugovor o suradnji kojim se utvrđuju da će potpisnici, s obzirom na zajedničke ciljeve, surađivati na ostvarenju projekta Vision teama.
Vision team nositelj je projekta jedinstvene i stimulativne web platforme koja potiče potrošnju domaćih proizvoda i usluga uz ekskluzivan način nagrađivanja kupaca putem sustava preporuka. Ciljevi projekta Vision teama su poticanje potrošnje kod mikro i malih poduzeća (proizvodi ili usluge), poticanje proizvodnje domaćih proizvoda, plasman domaćih proizvoda na strana tržišta, privlačenje inozemne potrošnje na domaće tržište, poticanje zapošljavanja te omogućavanje izgradnje vlastite karijere. Više na hok.hr