U prostorijama Obrtničke komore Primorsko-goranske županije u Rijeci u petak 10.travnja 2017. godine održan je radni sastanak ministra poljoprivrede gosp. Tomislava Tolušića i suradnika s predstavnicima cehova ribara obrtničkih komora Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije.

Sastanak je realizacija zaključka sa sjednice Ceha za ribarstvo i akvakulturu HOK-a koja je održana u Zagrebu 16.02.2017.g. , a na kojoj je bio nazočan i ministar poljoprivrede s najbližim suradnicima iz Uprave za ribarstvo.

Na sastanku kojem su teme bile od općenitog aktualnog stanja u hrvatskom ribarstvu do specifičnih problema u ribolovu malim ribolovnim alatima, plivaričarskom i kočarskom ribolovu, ministar Tolušić je iskazao osobnu spremnost, kao i Uprave za ribarstvo, da u okvirima zajedničke ribarstvene politike EU učine sve kako bi maksimalno zaštitili sadašnji i budući položaj hrvatskih ribara. 

U sadržajnoj raspravi ribari su ukazali na probleme ribarskih luka, iskrcajnih mjesta, naknade štete od predatora, vremenskog i prostornog ograničavanja ribolova, malog obalnog ribolova i brojne druge koji ih opterećuju i utječu na njihove uvjete poslovanja.