Prilikom popunjavanja naloga za isplatu osobnih primanja potrebno je obratiti pažnju na sljedeće podatke:

- poziv na broj platitelja (obavezan podatak),
- poziv na broj primatelja čiji je sastavni podatak šifra vrste primanja (obavezan podatak)
- šifru namjene

Nalozi za isplatu osobnog primanja, koji su ispravno popunjeni, rezultirat će ispravnim evidentiranjem osobnog primanja na računu primatelja u banci.
Nalozi koji ne budu ispravno popunjeni evidentirat će se na računu fizičke osobe kao priljev na račun koji nije osobno primanje. Više na hok.hr