U sklopu redovnih nadzornih aktivnosti ovlašteni službenici Ministarstva financija – Porezne uprave provodit će pojačane nadzore od 7. do 8. ožujka 2016. godine.
Pojačani nadzori provodit će se kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnost:
- pripreme i usluživanja hrane i pića (restorani, picerije, slastičarne, kafići i sl) i
- trgovine na malo na štandovima i tržnicama (cvijeće).
Više na hok.hr