Završni obračun i nove obveze obrtnika od 1.1.2016.g.
U organizaciji Hrvatske obrtničke komore i Obrtničke komore Primorsko-goranske županije održat će se seminar na temu Završni obračun i nove obveze obrtnika od 1.1.2016.g. Pročitaj više...
Obrtnici, razliku godišnjeg poreza treba platiti s predajom prijave za 2015.
Neke izmjene Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima prihvaćene u prosincu 2014. počet će se primjenjivati tek 2016. Među ostalim, obrtnici se moraju pripremiti na promjene u načinu podmirivanja poreznih obveza i drugačiju tehniku plaćanja doprinosa za obvezna socijalna osiguranja. Pročitaj više...
Porezna uprava izdala Uputu za prijavu PDV-a
Ministarstvo financija – Porezna uprava izdalo je Uputu za sastavljanje prijave PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine. Pročitaj više...
Radionice na temu transportnog dokumenta za proizvode ribarstva
Obrtnička komora Primorsko-goranske županije poziva sve ribare, prijevoznike ribe i prvokupce ribe na radionice na temu transportnog dokumenta za proizvode ribarstva. Pročitaj više...
Prijava poreza na dohodak za 2015. godinu
Ministarstvo financija – Porezna uprava objavilo je Obavijest o načinu podnošenja godišnje prijave poreza na dohodak i posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2015. godinu. Pročitaj više...
Prijava paušalnog dohotka do 15. siječnja na Obrascu PO-SD
Obrtnici koji su u 2015. godini porez na dohodak plaćali u paušalnom iznosu (paušalisti) moraju zaključivanje poslovne godine izvršiti najkasnije do 15. siječnja 2016. Pročitaj više...
28 kandidata uspješno položilo majstorski ispit
Obrtnička komora Primorsko-goranske županije sa zadovoljstvom objavljuje da je 28 kandidata uspješno položilo majstorski ispit koji se u organizaciji ove Komore održao u periodu 14.9.2015.-23.10.2015. Pročitaj više...